Handlekurv

Kjøpsvilkår

Firmaopplysninger

Helsekost.no eies fra August 2023, av Fitnessgrossisten AS, og nr 992 343 230. Forretningsadresse Mjåvannsvegen 69, Port 15, 4628 Kristiansand.

Vi er registrert i Brønnøysundregisteret.

Kontakt: post@helsekost.no
Returadresse: Helsekost.no v/Fitnessgrossisten, Mjåvannsvegen 69, port 15, 4628 KRISTIANSAND S

Vi ønsker at alle våre kunder skal være fornøyde med sitt kjøp, og strekker oss til det ytterste for at alle kjøp skal gå sømløst. Vårt ønske er at vi skal kunne levere god service, rask levering og å ha et sortiment bredt nok til å dekke alle dine ønsker og behov. Dersom du har noen innvendinger på noen av disse punktene, så vil vi gjerne at du tar kontakt slik at vi kan finne gode løsninger.

Generelt

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for salg av helsekostrelaterte produkter. Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på www.helsekost.no er bare tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til forbrukere i Norge (ikke Svalbard og Jan Mayen).

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i

Dersom det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Bindende kjøpsavtaler kan ikke inngås med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtaler kan kun inngås med personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Parter

Selger er Fitnessgrossisten AS (helsekost.no), Mjåvannsvegen 69, port 15, 4628 Kristiansand, org nr 992 343 230, kundeservice@helsekost.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt bestillingssystem. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post.  Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og sjekk at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. På ”min side” på helsekost.no vil ordren også lagres.

Forsendelse leveres av POSTNORD og alternative leveringsmåter kan velges i nettbutikken.

Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke alltid kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt, eller vi av andre årsaker, utenfor vår kontroll ikke kan levere varene, og det fører til en vesentlig  og urimelig ulempe for Fitnessgrossisten.no.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme ved bestillingen, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt, emballasje m.m.

Vi jobber hardt for at prisene på nett til enhver tid er korrekte, men prisfeil kan forekomme. Vi tar derfor et forbehold om at feil kan oppstå. I tillegg tar vi et forbehold om at varen(e) du bestiller kan være utsolgt. Har du spørsmål omkring din bestilling kan du kontakte oss via epost.

Alle ordre over kr 699,- sendes fraktfritt (gjelder ikke ved levering hjem på døren). Fraktkostnadene beregnes ut fra vekt og volum og er i henhold til POSTNORD sine satser.

Betaling

Kjøp i nettbutikken kan foretas gjennom betaling med KLARNA, eller Vipps.

Beløpet blir trukket når varen er plukket for utsendelse. Vipps betaling utføres ved å følge instrukser i Vipps-appen.

Levering og forsinkelser

Levering av produktene skjer via post. Vi bruker PostNord

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil du kunne finne denne informasjonen hos POSTNORD. Dersom uforutsette ting skjer vil vi sende ut informasjon så raskt vi har kunnskap om det, det samme gjelder informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Du er ansvarlig for å påse at leveringsadresse er korrekt på din ordrebekreftelse. Dersom du velger VIPPS betaling er det svært viktig at du bekrefter din leveringasdresse i VIPPS slik at varene kommer frem til deg. Dersom adressen er feil og varen blir sendt fra til en adresse som ikke er korrekt kan du bli ilagt et gebyr på kr 200,-  for uavhentet pakke når denne eventuelt returneres til oss.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene. Dersom du mistenker at din forsendelse kan være skadet, ber vi om at du tar bilder, også av den ytre forpakningen før du åpner den. På denne måten unngår du unødig lang saksgang ved feil eller skade. Produkter med skader eller feil skal returneres til avsender før refundering/erstatning.

Reklamasjon

Dersom produktene har feil eller mangler når du får produktene i din besittelse kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. 

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig ved å gi beskjed til kundeservice innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn å sende oss reklamasjon skriftlig til kundeservice.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Kontaktinformasjon vedrørende reklamasjoner:

  • Kundeservice@helsekost.no
  • Retten til å reklamere gjelder to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment til å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Hvis forbruker ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

For ytterligere detaljer henviser vi til forbrukerkjøpsloven. 

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.  Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse.

Forbrukeren vil i noen tilfeller kunne miste sin angrerett dersom han/hun bryter forseglingen av varen. Med forsegling menes bl.a. tape, film og lignende beskyttelse av varen, dvs. ikke den ytre emballasjen eller innpakningen. Angreretten vil bl.a. falle bort for varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur dersom forseglingen fjernes, f.eks. ved kjøp av kosttilskudd, hygieneprodukter, eller intimprodukter.

Vi gjør oppmerksom på at noen av varene vi selger vil være unntatt ANGRERETTEN. Med henvisning til Angrerettlovens paragraf 22 punkt a) og paragraf 22 punkt b)som sier:

§ 22.Unntak fra angreretten

Angreretten gjelder ikke avtaler om:

a.levering av varer som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre,
b.

levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato,

 

Dette inkluderer da produkter som er solgt med kort dato, eller som åpenbart er prisredusert med bakgrunn i holdbarhetsdato. Dette vil da være opplyst i produktteksten og tilbudet.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss via en av følgende kanaler –

  • Helsekost.no
  • Postadresse: Helsekost.no v/ Fitnessgrossisten AS, Mjåvannsvegen 69, 4628 Kristiansand 
  • E-post: kundeservice@helsekost.no 

– på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

Du kan benytte det  angrerettskjemaet som følger varene, men det er ikke obligatorisk.

 

Angrefrist

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Angrefristen begynner å løpe dagen etter du har mottatt varen(e). 

Dersom du benytter deg av angreretten, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostandene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar denne tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Legg merke til at mange av våre produkter er klassifisert som mat, og dermed ikke omfattes av angreretten. Disse kan være men begrenser seg ikke til vitaminer, kosttilskudd, detoxprodukter, bakevarer osv.

Kreditering ved reklamasjon og angrerett

Ved kreditering av kjøp pga heving av kjøp eller benyttelse av angrerett vil du få avtalt beløp og eventuelle fraktkostnader tilbakebetalt senest innen 14 dager. Kjøper må betale for returkostnader.

Heving av kjøp må være i henhold til reklamasjonsreglene i Forbrukerkjøpsloven.

Vi gjør oppmerksom på at visse varer (eks. legemidler, varer med kort holdbarhet og undertøy/badetøy) er unntatt fra Angrerettloven (§ 22). 

Retur

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. De direkte kostnadene skal forstås som alle utlegg i forbindelse med å pakke inn returvarer forsvarlig, samt kostnaden av returfrakten.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides fristen til 12 måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og i tilnærmet samme stand som du mottok den.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn det som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med utfylt angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angrerettsskjema er tilgjengelig her: Angrerettskjema

Returadresse: Fitnessgrossisten AS, Mjåvannsvegen 69, Port 15, 4626 Kristiansand

E-post: kundeservice@helsekost.no

Forsendelser som blir returnert til Helsekost.no grunnet manglende uthenting på hentested vil belastes med et gebyr på kr 200,- til dekking av pakk, plukk og frakt.

Personopplysninger

Ved å benytte våre tjenester aksepterer du behandling av dine personopplysninger som beskrevet i vår personvernerklæring på helsekost.no. Vi behandler kun personopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Siden opprettelsen av en brukerkonto hos oss regnes som et løpende avtaleforhold og en aktiv brukerkonto som et eksisterende kundeforhold, vil vi i samsvar med Markedsføringslovens §15, tredje ledd, markedsføre til, og kommunisere med, aktive brukere av vår tjeneste.

Kommunikasjonen kan blant annet skje til oppgitt telefonnumre, e-postadresser, adresse eller som varsler gjennom app. Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring for mer informasjon.

Unntak fra generelle vilkår

Helsekost.no / Fitnessgrossisten AS sender ikke til Svalbard. Grunnet særdeles høye fraktkostnader og særskilte lovbestemmelser rundt forsendelser til dette området ser vi oss dessverre nødt til å ekskludere Svalbard, og alle andre områder utenfor Norge

Feil og endringer i nettbutikken

Fitnessgrossisten AS / Helsekost.no tar forbehold om  eventuelle feil, skrivefeil, tekniske feil prisendringer, og endringer i  lagerstatus. Alt innhold kan endres av Fitnessgrossisten AS uten forvarsel.

Psst! Du fant meg!

Her har du et skremmende godt tilbud! Koden gjelder kun på ordinære varer.

15% på din neste ordre
Bruk kode: 2TCTF73Z

Viderekobler til VIPPS påloggingsside

ble lagt i din handlekurv.